Produkcja

biogazu lub biometanu

Z niewykorzystywanej w biogazowniach biomasy odpadowej o wysokiej zawartości lignocelulozy.

Słoma w biogazowni

Wymogi procesu fermentacji metanowej sprawiają, że substraty takie jak słoma oraz niektóre rośliny energetyczne nie znajdują powszechnego zastosowania do produkcji biogazu lub biometanu. Wymagany dla nich czas retencji HRT (okres niezbędny do przeprowadzenia całego procesu fermentacji) dochodzi do kilku miesięcy. W tej sytuacji zbiorniki przeznaczone do ich fermentacji musiałyby mieć pojemności znacznie większe niż te, które są powszechnie stosowane.

Z tego powodu ten cenny surowiec degraduje się (gnije) na polach lub trafia do spalania, głównie w postaci peletu, stając się źródłem korozji pieców czy kotłów oraz zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza substancjami smolistymi.

Projekt

Od kilku dekad podejmowane są badania oraz próby technologiczne wprowadzenia do użytku urządzeń działających na słomę w oparciu o proces hydrolizy termicznej ze steam explosion (wybuchem parowym).

Znane są pojedyncze przykłady zastosowania tego rozwiązania w praktyce biogazowej.

Na ograniczone rozpowszechnienie wpływa zapewne fakt znacznych kosztów inwestycyjnych oraz energetycznych samego procesu. Jednak w obecnej dobie należy podkreślić pozostałe istotne czynniki przemawiające za wykorzystaniem tego rozwiązania.

Dlatego po analizie tematu opracowaliśmy, zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i wdrażamy urządzenie do przygotowania substratów lignocelulozowych na substrat do biogazowni.

Dowóz just-in-time

Łatwe magazynowanie

Neutralizacja innych zagrożeń

W klasycznej biogazowni zaopatrzenie w surowiec w znacznym stopniu determinuje jej funkcjonowanie.  Powszechnie stosuje się surowce o dużym zawodnieniu (małej zawartości suchej masy) (np. kiszonka, gnojowica, odpady owocowo-warzywne). Dlatego kluczowy jest mały promień zaopatrzenia ograniczony do 30-35 km.

W przeciwieństwie do tradycyjnych substratów, odpad lignocelulozowy zawiera ok. 85% suchej masy. Pozwala to korzystnie zwiększyć opłacalny promień zaopatrzenia.

Lokalne zaopatrzenie stwarza tez określone zagrożenia:

  • lokalni dostawcy wprowadzają dyktat cenowy,
  • brak możliwości podpisania długoterminowych umów z rolnikami,
  • okoliczne zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego mogą upaść lub zmienić profil,
  • lokalna susza lub powódź niweczy dostawy,
  • zmiana profilu upraw i hodowli przez lokalnych rolników pozbawia zaopatrzenie,
  • choroby zwierząt i roślin (ptasia grypa, pomór świń, choroba szalonych krów itp.) mogą pozbawić surowca.

Tak więc lokalne zaopatrzenie nie jest pozbawione istotnych zagrożeń dla funkcjonowania biogazowni

Dla kogo?

Dla rolników i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem np. słomy oraz innych odpadów lignocelulozowych do zastosowania w biogazowni.

Pozwoli to obniżyć koszty inwestycyjne oraz operacyjne nowych biogazowni w stosunku do konwencjonalnych lub zwiększyć przepustowość istniejących biogazowni, zwiększając ich dochodowość.

Ponadto w myśl zapisów RED II biometan pochodzący z tych surowców (zastosowany jako paliwo odnawialne typu RCNG lub RLNG) pozwala firmom paliwowy rozliczyć go w podwójnej ilości dla realizacji obligatoryjnego celu wskaźnikowego.

Technologia

Obecnie instalacja została przewieziona na teren doświadczalnej biogazowni, gdzie po uruchomieniu będzie zasilała biogazownię w substrat wyprodukowany ze słomy zbożowej.

W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną badania mające na celu uzyskanie kluczowych parametrów technologicznych dla przetwarania danego surowca typu słoma w wyniku:

  • minimalizacji czasu przetwarzania tego surowca,
  • maksymalizacji uzysku biogazu z fermentacji substratu z tego surowca,
  • minimalizacji zużycia ciepła na jednostkę objętości biogazu z tego surowca.

Formularz kontaktowy

Niezależnie od tego, czy potrzebne jest zasadnicze doradztwo, czy zalety naszych produktów są dobrze znane – chętnie pomożemy!

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
20 - 2 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
You need to agree with the terms to proceed